<meter id="pln9v"></meter>

   <listing id="pln9v"><strike id="pln9v"><pre id="pln9v"></pre></strike></listing>

     <meter id="pln9v"></meter>

     CHUY?N ?I 7 NGàY C?A JUNCERA T?I VI?T NAM N?M 2024K?T THúC T?T ??P

     2024-01-25 09:49:33 Juncera 130

     V?a qua , ho?t ??ng 7ngày ? Vi?t Nam c?a Juncera do tr??ng nhóm V??ng t?ng ch? trì ?? k?t thúc thành c?ng t?t ??p . Ho?t ??ng nhóm bao g?m t?ng qu?ng ???ng là 2745km và c? nhóm ?? cùng nhau tr?i qua 7 ngày khó quên trong b?u kh?ng khí vui v? .

     未命名.jpg

      Ngày 14/1/2024 toàn ?oàn ?? ??n Vi?t Nam , nh?n phòng t?i khách s?n 5 sao ?? t?n h??ng k? ngh? tho?i mái . Ngày 15/1 , các thành viên trong nhóm ?? tr?i nghi?m l?n , cau cá và các ho?t ??ng khác ? vùng bi?n xinh ??p , ??ng th?i t?ng c??ng hi?u bi?t và giao ti?p l?n nhau t?i bu?i ti?c n??ng .

     未命名1.jpg

      Ngày 16/1 ?oàn ?i ??n V?nh th?n tiên th??ng th?c b?a ?n h?i s?n th?nh so?n và th? gi?n b?n t?m bùn . Ngày 17/1 các thành viên trong nhóm ?? ?i d?o trên b?i bi?n c?m nh?n b?u kh?ng khí tho?i mái c?a Vi?t Nam , sau ?ó ?áp chuy?n bay t?i V?nh H? Long ?? b?t ??u chuy?n phiêu l?u m?i .

     未命名2.jpg

     Ngày 18/1 , ?oàn ?? có chuy?n du thuy?n sang tr?ng khám phá Hang S?ng S?t huy?n bí và t?n h??ng s? thu hút c?a nh?ng món ?n buffet t?i du thuy?n . Ngày 19/1 , sau khi ?n sáng t?i khách s?n , các thành viên trong ?oàn ?? ??n th?m H? Hoàn Ki?m , L?ng ch? t?ch H? Chí Minh và các ?i?m tham quan n?i ti?ng khác ?? tr?i nghi?m l?ch s? và v?n hóa phong phú c?a Vi?t Nam .

     未命名3.jpg

      Ngày 20/1 ho?t ??ng team building ?? k?t thúc thành c?ng t?t ??p sau khi t?n h??ng phong t?c t?p quán ??a ph??ng , các thành viên trong ?oàn ?? lên máy bay tr? v? , k?t thúc chuy?n du l?ch Vi?t Nam thú v? này .

     3d1f82929a4d5c569d56dceacb63a86.jpg

      Ho?t ??ng team-building 7 ngày c?a Juncera t?i Vi?t Nam kh?ng ch? rút ng?n kho?ng cách gi?a các thành viên trong nhóm mà còn t?ng c??ng s? g?n k?t và l?c h??ng tam c?a c? ??i. M?i ng??i ??u cho r?ng, ho?t ??ng này ?? mang l?i cho các b?n nh?ng tr?i nghi?m s?ng quy giá và khi?n các b?n tran tr?ng tình b?n h?n. Trong c?ng vi?c t??ng lai, h? s? h?p tác cùng nhau ?? ?óng góp nhi?u h?n cho s? phát tri?n c?a Juncera.

      Tóm l?i, s? ki?n team-building 7 ngày Juncera t?i Vi?t Nam n?m 2024 ?? k?t thúc thành c?ng t?t ??p trong ni?m vui và ti?ng c??i. S? ki?n này th? hi?n ??y ?? tinh th?n tích c?c, ?oàn k?t và h?p tác c?a t?p th? Juncera, ??ng th?i c?ng ti?p thêm s?c s?ng m?i cho s? phát tri?n c?a c?ng ty. Tin r?ng trong nh?ng n?m tháng t?i, ??i ng? Juncera s? cùng nhau vi?t nên m?t ch??ng huy hoàng m?i.


     Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

     连续高潮抽搐爽死喷水流白浆无码_免费一二三区无码_亚洲无码福利在线_真实国产精品视频400部_亚洲色偷偷综合亚洲av伊人_国产自产日韩无码