<meter id="pln9v"></meter>

   <listing id="pln9v"><strike id="pln9v"><pre id="pln9v"></pre></strike></listing>

     <meter id="pln9v"></meter>

     • BùNG N? “S?C M?NH C?A C? ?Y “

      Vào ngày 8 tháng 3 ?m áp , c?ng ty JUNCERA ??c bi?t t?ng quà cho toàn th? c?ng nhan viên n? . Ph?n quà này kh?ng ch? th? hi?n s? t?n tr?ng , tri an c?a c?ng ty JUNCERA v?i toàn th? c?ng nhan viên n? mà còn th? hi?n s? quan tam và yêu th??ng c?a c?ng t...

      2024-03-09 Juncera 85

     • L? K? NI?M 10 N?M THàNH L?P JUNCERA N?M 2024 K?T THúC T?T ??P

      Th?i gian d?n tr?i , n?m tháng nh? thoi ??a , 10 n?m ch? là m?t kho?nh kh?c trong l?ch s? lau dài nh?ng l?i v? cùng tráng l?. Trong 10 n?m qua , chúng t?i ?? ch?ng ki?n s? phát tri?n và th?nh v??ng c?a JUNCERA, c?ng nh? m?i quan h? sau s?c gi?a nhan viê...

      2024-01-29 Juncera 135

     • CHUY?N ?I 7 NGàY C?A JUNCERA T?I VI?T NAM N?M 2024K?T THúC T?T ??P

      V?a qua , ho?t ??ng 7ngày ? Vi?t Nam c?a JUNCERA do tr??ng nhóm V??ng t?ng ch? trì ?? k?t thúc thành c?ng t?t ??p . Ho?t ??ng nhóm bao g?m t?ng qu?ng ???ng là 2745km và c? nhóm ?? cùng nhau tr?i qua 7 ngày khó quên trong b?u kh?ng khí vui v? .N...

      2024-01-25 Juncera 131

     • TR?NG TRòN NG??I NG??I VI?C VI?C VIêN M?N

      Cái nóng c?a mùa hè ?? gi?m ?i ,b?u tr?i trong xanh,khung c?nh mùa thu trong tr?o. Khi t?t trung thu ?ang ??n g?n ?? bày t? s? quan tam và chi an ??n nhan viên c?a mình, JUNCERA ?? chu?n b? k? l??ng các ch? ?? phúc l?i Trung thu ?? g?i l?i chúc ??...

      2023-09-29 Juncera 286

     • Juncera ra m?t Tri?n l?m C?ng nghi?p g?m Qu?ng Chau

      Vào n?m 2023, Tri?n l?m C?ng Nghi?p G?m s? Qu?ng Chau l?n th? 37 t?i Trung Qu?c ???c di?n ra ?úng nh? d? ki?n và hàng nghìn nh?ng ??i gia ngành g?m c?ng nh? các doanh nghi?p n?i ti?ng s? t?p chung t?i ?ay. Tri?n l?m C?ng Nghi?p g?m s? Qu?ng Cha...

      2023-06-30 Juncera 412

     • CU?C H?P TH??NG NIêN ZIBO JUNCERA N?M 2023: THU TH?P CáC GI?I TH??NG Và CùNG NHAU T?O LêN S? R?C R?

      CU?C H?P TH??NG NIêN ZIBO JUNCERA N?M 2023: THU TH?P CáC GI?I TH??NG Và CùNG NHAU T?O LêN S? R?C R? H? vàng g?i xuan v? , th? ng?c ?ón xuan sang . 17h ngày 5 tháng 1 n?m 2023 , t?t c? nhan viên c?a Juncera ?? t?p trung ??ng ?? t?i khách s?n zibo yinzuo h...

      2023-01-14 Juncera 603

     • Juncera giúp day chuy?n s?n xu?t ? r?p xê út rong sheng ???c thu?n l?i ??a vào s?n

      Sáng ngày 22 tháng 7 n?m 2022 theo gi? ? r?p xê út , nhà máy g?m s? rong sheng t?i ? r?p xê út ?? ???c ??a vào s?n xu?t thành c?ng v?i s? h? tr? c?a các k? thu?t viên Juncera trong g?n 1 thángNhà máy g?m s? Rong sheng n?m ? thành ph? c?ng nghi?...

      2022-11-08 Juncera 569

     • Juncera xin g?i l?i chúc và chút tình c?m

      Juncera xin g?i l?i chúc và chút tình c?m Nh?ng c?n gió mùa thu mang l?i s? mát lành và h??ng hoa m?c ng?t ngào , nhan d?p t?t trung thu hàng n?m ,nh?m ?? m?i cán b? nhan viên c?m nh?n ???c s? ?m áp mà c?ng ty trao t?ng .??ng th?i c?ng là...

      2022-09-16 Juncera 491

     • Cùng nhau ch?ng l?i “??i d?ch”, tình nguy?n cùng t?i!

      Cùng nhau ch?ng l?i “??i d?ch”, tình nguy?n cùng t?i!Ti?t xuan se l?nh ???c d? báo là s? kh?c nghi?t, và m?t ??t ??i d?ch m?i "r?i vào mùa xuan", b?t ng? làm gián ?o?n nh?p s?ng và c?ng vi?c c?a m?i ng??i. ?? ch?ng l?i ??i d?ch bi?...

      2022-03-29 Juncera 895

     • JUNCERA g?i l?i chúc ng?t ngào nh?t dành cho phái

      JUNCERA g?i l?i ch&uacute;c ng?t ng&agrave;o nh?t d&...

      2022-03-08 admin 1001

     共36條 當前1/4頁首頁前一頁1234后一頁尾頁

     Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

     连续高潮抽搐爽死喷水流白浆无码_免费一二三区无码_亚洲无码福利在线_真实国产精品视频400部_亚洲色偷偷综合亚洲av伊人_国产自产日韩无码