<meter id="pln9v"></meter>

   <listing id="pln9v"><strike id="pln9v"><pre id="pln9v"></pre></strike></listing>

     <meter id="pln9v"></meter>

     Gi?i pháp t?ng th? tráng men

     2019-07-11 16:09:24 admin 1056
     1. Xây d?ng d?ch v? k? thu?t quy mô ??y ?? (?i?u ch?nh công th?c c?a x??ng g?ch và các thông s? quy trình s?n xu?t) thi?t k? và ??u ch?nh bài ph?i li?u men.
     2. Liên k?t toàn b? ??i ng? qu?n lý c?a m?i nhà máy,h? tr? b? ph?n k? thu?t c?a nhà máy ?? có th? n?m v?ng ki?n th?c lý thuy?t c? b?n và nâng cao v? công ngh? g?m s?
     3. Xây d?ng các bài men có ?? sáng cao, ch?ng bám b?n t?t, phát tri?n màu s?c t?t, ch?ng mài mòn t?t, kháng axit và ki?m t?t.
     4. Men Matte có l?p màu t?t, k?t c?u men t?t, ??c tính ch?ng bám b?n t?t, kháng axit và ki?m t?t.
     Thi?t k? các dòng s?n ph?m c? th? ch? y?u d?a trên ?i?u ki?n và yêu c?u c?a khách hàng ?? có công th?c tráng men t?t nh?t .

     Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

     连续高潮抽搐爽死喷水流白浆无码_免费一二三区无码_亚洲无码福利在线_真实国产精品视频400部_亚洲色偷偷综合亚洲av伊人_国产自产日韩无码